Polityka prywatności - Przemysłowe drukarki 3D / Polski producent drukarek 3D

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem serwisu  https://www.7h7.pl jest 7h7 Patrycja Sokołowska, ul. Olbrachta 58/156, 01-111 Warszawa.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
  w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
  4. Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego i realizacji umowy.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
   w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania
  z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności przez Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Zarządzanie plikami cookies.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

6. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, chcielibyśmy poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych jest 7h7 Patrycja Sokołowska z siedzibą w Warszawie, 01-111 Warszawa, ul. Olbrachta 58/156, NIP: 5272399303 e-mail: 7h7@7h7.pl – dalej „ADO”.

2. ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy na budowę, dostawę i serwis drukarki 3d lub innej maszyny.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych przy rejestracji umowy.

b) w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń po zakończeniu obowiązywania zawartej umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W takim przypadku przetwarzanie dotyczy jedynie tych danych podanych przy zawieraniu umowy, które są niezbędne do dalszego przetwarzania.

c) w celu przesyłania Państwu informacji, w tym informacji marketingowych, na temat usług świadczonych w ramach działalności ADO, w szczególności na temat organizowanych szkoleń, nowych produktów i rozwiązań technicznych, wykonywanego serwisu w przypadku, jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie Państwa następujących danych imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon.

d) jeżeli udzielili Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa firmy poprzez upowszechnianie logo Państwa firmy, zdjęć produktów i materiałów filmowych dla celów promocyjnych przez ADO, wizerunek ten będzie przetwarzany wyłącznie w celu, na jaki została udzielona zgoda.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

4. Odbiorcami danych osobowych są dostawcy oprogramowania, systemów informatycznych oraz usług księgowych oraz kurierskich, na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Państwa dane osobowe podawane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas i w zakresie wymaganym dla rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego dane zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo żądania od ADO dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;

– prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania;

– prawo do przenoszenia danych osobowych;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody należy: wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail 7h7@7h7.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny 7h7 Patrycja Sokołowska, 01-111 Warszawa, ul. Olbrachta 58/156.

8. Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu realizacji przysługujących praw należy skontaktować się z ADO za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail 7h7@7h7.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny 7h7 Patrycja Sokołowska, 01-111 Warszawa, ul. Olbrachta 58/156.

Napisz do nas!

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy! Zapraszamy do kontaktu:

Nasz adres do korespondencji:

Olbrachta 58/156
01-111 Warszawa,
+48 603 944 838
7h7@7h7.pl